Spaning: iOS 6 och mobila webbplatser som ersättare för appar?

Läser nyheten om möjligheten att spara en webbplats i läslistan för att få innehållet tillgängligt i nedkopplad läge och det här får mig att börja fundera. En av vägvalen inom mobil utveckling är om en native app eller en mobilanpassad webb ska utvecklas. Oftast avgörs beslutet baserat på om det finns särskilda krav på tillgång till enhetsspecifika funtkioner (som kamera, GPS etc) eller om prestanda är av yttersta vikt (exempelvis för spel). Ytterligare en viktig fråga är möjligheten att tillgodogöra sig innehållet offline – något som hittils har varit en stor nackdel för mobilanpassad webb som annars är kosntandseffektivt och smidigt sätt att leverera innehåll till mobilen.

Tills nu! Om iOS får inbyggt stöd för att ladda ned en hel webbplats och läsa den i offline-läge kanske det skapar helt nya möjligheter att utveckla “webb-appar”, som i likhet med sina native app-kusiner, har en ikon på startskärmen, går att läsa i offline-läge och ger en naturlig och smidig upplevelse för slutanvändaren.

Kan det här vara en ersättare för många av dagens appar?

Läs mer på Apples hemsida.

Advertisement

Why to choose mobile web instead of developing an native app

In my experience users tend to bookmark, email, share or “copy-and-store” links to interesting (web) content. And this is good. User help spreading your content. This is however not possible in an native app – there just isn’t any address to copy/link to – and therefore, in my opinion, you should avoid native apps in any case where you have any form of public content. Games and other applications may still benefit from native solutions.

This becomes even more relevant when we are talking about tablets. And as performance gets better in these devices along side with web techniques getting more advanced and capable this becomes further more important.