Inspired by Google

Nyligen var jag tillsammans med en kollega på besök hos Google. Det var väldigt spännande att få se bakom fasaden på det företag som kommit att betyda så mycket för mig och väldigt många andra. Begrepp som ”googla” och ”gmail” är numera en naturlig del av vår vardag. Sökmotoroptimering, Analytics och AdWords återkommer ständigt i samtal med kunder och kollegor. Google har tillsammans med sociala nätverk som Facebook och Twitter i grunden förändrat hur vi idag ser på internet, ”webben”, och hur vi konsumerar vår information. Så det var med stor nyfikenhet och entusiasm som jag passerade över tröskeln och in i deras värld. Och det första jag möts av är en stor platt skärm på väggen där sökord rinner förbi – som ett verklighetens Matrix. Det är lite coolt tänker jag.

Google är ett företag som verkligen lyckas inspirera, både användare och den egna personalen. Och de lyckas med vad många andra inte lyckas med – att vara nyskapande trots att företaget vuxit sig enormt stort. Så jag ställer mig själv fråganHur gör de för att inspirera? En del av svaret ligger i företagets kultur och historia. Redan från start bestämdes att verksamheten skulle sätta användaren i fokus, inte intäkterna, och företaget skulle inte styras av resultat på kvartalsnivå. Jag tror på det för det stämmer väl överens med min egen filosofi – Användaren i fokus, inte tekniken. För mig handlar teknik och digital kommunikation om ett sätt att nå användaren, en plattform för att sprida information, och där den bakomliggande tekniken inte spelar någon roll. På samma sätt resonerar Google kring användbarhet och intäkter. Och modellen fungerar – med användare kommer intäkter!

Sven Törnkvist, Industry Head på Google Sverige, berättar om drivkrafterna bakom framgångarna och delar med sig av sina tankar kring molnet, mobila plattformar och e-handel. Snabbt kan man konstatera att företaget tror starkt på molnet och mobila lösningar. Inte minst Chrome, Chrome OS och Android vittnar om deras fokus samtidigt som statistik som gör gällande att 23% av surfandet sker via mobila terminaler förstärker detta intryck. Mobilt är till synes helt rätt väg, enheterna blir allt mer kompetenta samtidigt som användarna blir än mer vana att använda dem. Sven delar också med sig av erfarenheten att försöka se bortom begräsningarna i smarta telefoner, med sina små skärmar och svåranvända tangentbord. Se istället till alla nya möjligheter med ständig tillgång till internet, GPS-positionering, röststyrning, pekskärm och alla andra inbyggda finesser. Kombinera röststyrd sökning med positionering och du kan erbjuda användaren verkligt mervärde. Molnet ger också mobila lösningar all den beräkningskraft som krävs för att leverera de smarta tjänster som efterfrågas idag.

Vi fick också ta del av en del intressanta fakta om e-handel. Endast 4,6% av handeln sker online. En besynnerligt låg siffra kan tyckas, men bakom dessa knappa fem procent döljer sig en realitet där nära nog 80% av alla köparna har sökt informationen på nätet inför ett besök i en fysisk butik. Det fick mig att tänka på att mycket av det som sker offline ändå har en stark koppling till, eller till och med har ett beroende av, information online.

Sven berättar om en del av de utmaningar Google ställs inför. Tack vare digital distribution och sociala kanaler är det enkelt att snabbt och effektivt nå ut med sitt budskap precis där användaren befinner sig. Men denna lättrörlighet kommer till ett pris, något som Google är väl medvetna om. Att byta sökmotor är frågan om bara ett klick. Om de så snabbt kan förlora sin frontposition, vad gör de för att hålla sig kvar? Det är just genom innovation och att sätta användarvänligheten i fokus som de lyckas med att behålla sin frontposition. Och Google behöver knappt marknadsföra sig utan förlitar sig istället på att skapa så bra tjänster att spridningen sker av sig själv.

När vi mot slutet av kvällen fick en rundvandring i företagets lokaler här i Stockholm får jag inblick i en del av den kultur som så starkt präglar många av deras succéer. Kontoret andas kreativitet, lekfullhet och nytänkande. Spännande detaljer som att mattan på golvet är en högupplöst bild tagen över Stockholms skärgård, självklart hämtad från Google Maps. Runt om i rummet skymtas röda stugor med vita knutar, konferensrummen är inspirerade av svenska uppfinnare och överallt på arbetsplatserna ligger diverse leksaker slarvigt utspridda. Lunchrummet påminner om en uteservering på en liten bakgata i en sydfransk småstad. Allt det här vittnar om en inspirerande arbetsmiljö, men också en medvetenhet hos dem som utformat kontoret. Lokalen har inte utformats av en slump.

Förmodligen ligger också en mängd data bakom valet av inredning. För Google värdesätter mätbarhet och använder ständigt data för att stödja sina beslut. Inte minst blir det tydligt då varje konferensrum har två projektorer; en för presentationen och den andra för fakta som underbygger resonemanget. Personalen erbjuds också måltider, läsk och andra förmåner. Även här finns det fakta som försvarar kostnaden. Flertalet luncher tar kortare tid i anspråk samtidigt som många spontana och (får man anta) fruktsamma lunchsamtal kollegor emellan äger rum. Personalen får även jobba på egna projekt som de själva brinner för, något som ytterligare hjälper till att skapa innovation och drivkraft att skapa framgångsrika lösningar.

Vi får också veta att anställda erbjuds möjligheten att själv välja vilka arbetsverktyg de önskar jobba med. Om de är vana att jobba med Mac kan de välja en dator från Apple, föredrar de Linux går det också bra. I vissa fall innebär det här en initialt högre kostnad, men det betalar sig på sikt i form av ökad produktivitet och inte minst i minskat missnöje. Med andra ord kan personalen fokusera på att producera häftiga lösningar istället för att lära sig nya verktyg och tvingas jobba uppströms.

Så låt mig då summera min upplevelse hos Google:

Användaren i fokus
Med användaren i fokus skapas väl fungerande tjänster som används. Och med användarna kommer intäkterna.

Inspirerande arbetsmiljö
Användaren i fokus gäller även internt och således ges personalen valfrihet att själva välja verktygen de föredrar. Minst lika viktigt är ett kreativt arbetsklimat.

”Branding by doing”
Genom att erbjuda väl fungerande tjänster förstärks varumärket utan behov av traditionell marknadsföring.

Kreativa projekt
Att låta medarbetare arbeta på egna projekt som de brinner för är en investering i både företaget och personalen.

Satsa mobilt
Framtiden ligger i handhållna enheter och lösningar i molnet.

Advertisement